باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

رضا

رضا

..

‫بتو ‫نامت رضا گفتند ، رضا دادند ، رضا گردی

‫به مردم ، کرد نیک و گفت نیکت را، رضا گردی

‫ز د نیا و ز اوهامش ، رضا گشتن ، چو آسان نیست

‫دم آخر ، به یک دیدار و یک خواسته ، رضا گردی ‫

 ..

 ‫سوز

11.06.2008  --  13.06.2008 

نویسنده : س. و. ز : ۳:٥٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

اندیشه

اندیشه

..

صدای اندیشه ات را میتوان بر روی کاغذ دید ،

و آنرا از راه ‫چشم به گوش خود شنوانید‎.‎

تصویر افکارت را میتوان از نوشته یه شعرت خواند و 

برای بازسازی یه تصویر ، ‏به ذهن سپرد و آنرا تماشا کرد‎.‎

وقتی کلماتت این تصویر و صدا را در 

ذهن و گوش بازسازی کردند ،

زیبائی کلمات سازنده یه آن ، ارزش والائی پیدا میکنند.

این صدا و تصویر را تداوم به بخش‎.‎

..

سوز 

02.06.2008 

نویسنده : س. و. ز : ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

تلاش

تلاش

 ..

هوشنگ عزیز

‫بهار شعرت را دوباره آغاز کن ، بهار ِ‌ زمان ، خود بخود دوباره آغاز میشود .

‫و تو بهار شعرت را از نو شکوفه اش ده.

‫شاخه های اسیر باد شده یه پائیز و برگ از دست داده و در بی برگی‫ زمستان

و سرمای آن ، چوب خشکیده و شکننده شده ،

در بهار، خود ‫را نشان میدهند و با عرضه یه شکوفه های نو،

سردی یه زمستان ‫و محدودیت هایش را به خنده یه شکوفه

هاشان به مسخره می گیرند .

‫با عطر گلهاشان تلاش جدید خود را در زندگی جشن میگیرند

و بما نشاط  و ‫تازگی القا ء می کنند .

‫از اینکه کاری بتوانم کرد که موجب شادی و سرور ِ غم ، بشوم ، بسیار

‫خود را شاد خواهم یافت.

‫غم ، نبود شادی است.

غم نبود تحرک و سازندگی است.

‫غم ، نبود امید است.

‫با ساختن شعر جدید ، اطرافت را پر کن ،

دنیا و فضای غم را پس بزن ،

‫هرچه بیشتر شعر و سروده و نوشته یه جدید وارد روز و شبت

کنی ، جای ‫غم تنگتر میشود .

‫پُر کن روزت را به شعر و ساختن بناهای یه کلامی

و زینت ‫های تمثیلی اش

‫در بایگانی یه اندیشه ات ، کلامی و یا ایده ای از چیزی بنظرت میرسد ،

‫آنرا نگهدار ، سعی کن این علامت را بگیری. آنرا بطرف کاغذ بکشانی،

‫می بینی مانند طنابی که یکسر آن در دست توست و بقییه

در بایگانی مغزت ‫قرار دارد ، هر چه میروی همچنان با تو می آید.

 .

‫خود را وقف پیدا کردن و پیاده کردن ایده هایت از گوشه های

تفکر گاه ذهن ‫عاشق وشاعرانه ات نما.

‫خوشحال میشوم بزودی از نوشته های جدیدت خبر

داشته باشم و لذت ببرم.

‫آنچه بنظرت زیبا می آید و بیان کردنی است ، بنویس .

‫هر نوشته ای که چیزی برای گفتن دارد ،

خواننده یه خود را پیدا میکند.

‫آنکه سروده و نوشته تو را نمی پسندد ، خوب نخواند ،

مجبور که نیست ،

‫شاید چون مثل تو نمیتواند ، آنچه در درونش میجوشد

بروی کاغذ بیاورد ، ‫و شاید اصلاً چیزی ندارد که بیان کند

و این کمبود را با حقیر نشان دادن ‫تو میخواهد جبران کند.

خودش نمی تواند بالا باشد ، بالا بودن تو را بی

‫ارزش وانمود میکند که خود را هم سطح تو بیانگارد.

 .

‫ولی بخودت بگو ، ماه نور افشاند و سگ عو عو کند .

.. 

سوز 

تلاش 

 25.05.2008 

نویسنده : س. و. ز : ۸:٠٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم