باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

حق وتو - Veto Right

" ‫حق وتو " ناحق است ، رای ملل بر حق است

‫..

‫«  " حق وتو " باید از بین برداشته شود و هر قطعنامه و بیانیه در سازمان ملل

" UN " باید با رای اکثریت تایید شود».

‫..

‫چرا پنج کشور از ۱۹۲ کشور حق پیدا کرده اند رای و نظر بقییه

‫کشور های دیگر را باطل اعلام کنند ( و ِتو کنند ) ؟

در حقوق بشر گفته شده است :

‫همه انسانها آزاد و برابر هستند و از حقوق مساوی برخوردار هستند.

‫..

‫وقتی اکثریت " نمایندگان مردم ۱۹۲ کشور " در موردی تصمیم میگیرند

‫و برای انجام شدن یا نشدن چیزی رای میدهند ،

‫یکی از این پنج کشور اجازه ندارد ، نظر و رای اکثریت

‫کشور های دنیا را ملغی و باطل اعلام کند و آنرا بدون اثر بکند.

‫..

‫رای این پنج کشور دارنده یه " حق وتو " هم مانند رای بقییه کشورها

‫باید دارای یک اثر و یک وزن از ۱۹۲ رای ، و مثل سایر کشور ‫ها باشد.

‫..

‫حتی اگر چهار کشور دیگر صاحب " حق وتو " هم برای موضوعی با

‫بقییه کشور ها هم رای باشند ، یک " حق وتو " از کشور پنجم میتواند

‫۱۹۱ رای کشور های عضو سازمان ملل را باطل کند.

‫پس این " حق وتو " غیر عادلانه و باطل است و حقوق بقییه ملل را

‫نادیده میگیرد.

‫..

‫این پنج کشور آقای دنیا نیستند و کشور های دیگر هم برده یه این

‫پنج کشور نیستند.

" حق وتو " حق رای و حق برابری ملل دیگر دنیا را نادیده میگیرد

‫و آنرا بی فایده میکند.‫

‫..

‫مردم امریکا نمی توانند باور کنند که حق رای و نظر مردم اروپا ،

‫آسیا یا آفریقا را انکار کنند و نادیده بگیرند و آنرا بی اعتبار بخوانند.

‫همچنین مردم اروپا و آسیا نمیخواهند تصور کنند که نظر و رای مردم

‫امریکا بی اعتبار است و باید آنرا نادیده گرفت.

‫..

پس " حق وتو " با آزادی و برابری و حقوق بشر هماهنگ نیست

‫و‫ باید وجود آن بی اعتبار اعلام شود.

‫..

سوز 

‫19.08.2008 

نویسنده : س. و. ز : ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

‫سحر

سحر

.. 

‫‫فرح انگیز و طربناک بُوَد وقت سحر 

‫ز گل و باغ‫ ، نفس ِ تر، نور تابان ز قَمَر‫‫

‫چشم آلوده بخواب و اندکی اشک به بر

‫اشک شوق است ز دیدار صبا بار دگر

یا که حسرت به ، گذر از شب ِ دلدار به بَر  

.. 

سوز

29.07.2008  - 04.08.2008 

نویسنده : س. و. ز : ٥:۱۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

‫‫ساقی

 ساقی 

 -

ساقی قدحی ز ِ باده ، بَر ده

شوری ز ِ دل ِ رُباب ، سَر ده

این زار به بالین ِ تو ، بَر نِه

نازان به من ات ، کنار ، سر نِه

 -

چشم تو بُوَد ، چراغ راهم

آغوش ِ تو گرم ، بُوَد ، پناهم

 غم را ، به وجود ِ تو، بکاهم

 بَر اوج رَوَم ،، چنان که شاهم

 - 

سوز

21.07.2008 - 00:17

نویسنده : س. و. ز : ٤:٠٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم