باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

پیری

 

پیری

..

ما به تَن سنگین شدیم ، در جابجائی هم همین

اندکی کج می رویم ، گویا کج است روی زمین

ران و پا طاقت ندارند ، با دو صد متر راه ، آید خستگی

بَهر ِ  هر کاری مفاصل دردناک گویند ، که مائیم شرمگین

.

تخت ِ خواب دعوت نماید ، باز بمان اما نخواب

می دهد خاطر نمایش از تحرک ، وقت ِ ایام ِ شباب

صحنه های تلخ و شیرین ، در گذر بر پلک چشم

داس و چکش خوش نیاید دست را ، بلکه کتاب

..

سوز

15 آذر 1389 – 06.12.2010  

نویسنده : س. و. ز : ٤:٢٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

خرقان- 2

 

خرقان- 2

..

من گناه ِ مردمان ، اندر جهان گردن نَهَم

تا ز ِ آتش ، درد ِ دوزخ ، جمله مردم وانَهَم

هر که تقصیر کرد در هر کجا ، بر پای ِ من

درد ِ دوزخ را نباشد ، هیچ وای جز ، های ِ من

.

بایزید از بوی ِ من مست شد صد سال پیش

او فرستادم درود وُ ، من نبودم خاک ، بیش

من خریدارم گناه ِ مردمان در یک زمان

تا نیابد هیچ کس ، هیچ دردی ، هیچ زمان

.

بت پرست وُ زاهد وُ عابد ، به دادش زندگی

زو نپرسیدش چه سان بودت سپاس ِ بندگی

میوه و گندم بداد او ، بی دریغ بر مردمان

داده روزی بیکران بر مردمان ، در هر زمان

.

زَنگی یو ، زرد وُ سپید ، جان داد ، مردم بیدریغ

در کنار رود بود ، یا خانه داشت اندر ستیغ

داده آنان را خدا جان ، پس ندارم از کمی نانش دریغ

مردمان ، دین را نپرسید ، نان دهید ، باشید شفیق

 .

زانکه او بی پُرس ِ دین جان می دهد بر مردمان

بنده اش هم بوالحسن بی پُرس ِ دین آورده نان

مستی ، از مستی به دادش یک سگی را لقمه ای

آن دگر گفت دور شو ، ازِمن چو زاهد بنده ای 

 .

زندگی آنست ، که یار دیگران باشی برای زندگی

نی چو زاهد ، یاری از مردم ، تو باشی در دعا و بندگی

زاهد اندر وَهم ، روزی یابد او ، بهر ِ دعاهایش بهشت

زاهد دائم عبادت ، خادم ِ مردم ، درآمد بهر ِ پاداش در بهشت

..

سوز

26 آذر 1389 – 17.12.2010 

نویسنده : س. و. ز : ٢:٠٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم