باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

مادر 6

مادر 6
..
کلمه مادر ، کلمه ای مقدس است که گویای محبت بی پایان، گذشت، فداکاری،
از خود گذشتگی و مهربانی کردن به فرزند، در هر شرایط است.
و با وجود ِ دیدن ِ بی محبتی از فرزندی که مورد محبت مادر هست، ولی باز هم
محبت کردن به مقداری بی پایان به همان فرزند، فقط از مادر بر می آید.
در بلا ها و خطرات، بیشتر، مادر است که با به خطر انداختن ِ جان خود، از فرزند
خود حمایت می کند.
مادر  اگر خطری را متوجه فرزندش به بیند، به دفاع می پردازد، حتی در مقابل ِ پدر.
در گرسنگی، تشنگی، سیل، زمین لرزه و خطر، مادر اول به فکر نجات فرزندش است
و بعد به فکر نجات خودش.


چندین ماه خورد و خوراک خود را کنترل می کند، حتی بعضی از مادران، خاک را
می خورند، چون فرزند ِ توی شکمشان آنرا می خواهد. در این جا، خواسته ای
که فرزند دارد، خواست ِ مادر است.
مادران، چندین ماه به زحمت راه می روند، به سختی و فقط به یک حالت خاص
اجازه دارند بخوابند و به میل خود نمی توانند هر جور که خواستند دراز بکشند.
در موقع زایمان، دردی وحشتناک را تحمل می کنند و بلافاصله بعد از زایمان با
دیدن ِ فرزند خود لبخند می زنند و درد خود را که لحظه ای پیش داشتند از یاد می برند.


از شیره یه جان خود، فرزند را شیر می دهند، بعضی خوراکی ها را حتی اگر خودشان
دلشان بخواهد، نمی خورند. چون می گویند از راه شیر، برای بچه ضرر دارد.
شب تا صبح که همه در استراحت هستند، چند بار بیدار شده بچه را مراقبت
می کنند و یا شیر می دهند. در روز هم مانند بقیه بیدار هستند و باضافه کار های
مراقبت از بچه، به کار های خانه و بچه های دیگر هم، رسیدگی می کنند.
چنین فداکاری و زحمتی را چه کسی بدون دریافت مزد و پاداش انجام می دهد؟
فقط مادر است که بدون توقع پاداش، صمیمانه از دل و جان در خدمت فرزند است.


مادران عاشق هستند و فداکاری در راه عشق و معشوق اولین کاری است
که عاشقان یعنی مادران، بی درنگ، انجام می دهند.
 
درود بر مادران که بنیانگزار دنیای فردا هستند و درود بر آنانی که به مادران خدمت
و کمک می کنند و در یاری و احترام به مادران می کوشند.
..
سوز
22  اردیبهشت 1392 – 12.05.2013

نویسنده : س. و. ز : ٩:۳٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

عیسی مسیح‌، مظلوم واقع شد

عیسی مسیح‌، مظلوم واقع شد
..
عیسی مسیح مظلوم بود چون از طرف ِ دروغ گویان قوم خودش که او‌، آن ها را به درستی دعوت
می کرد‌، به عنوان دروغ گو به صلیب کشیده شد.
مظلوم واقع شد چون گفته هایش کتابی شد که به نام  ِ چهار نفر دیگر است.
چهار انجیل به نام ِ چهار نفر ِ دیگر غیر از خودش.
مظلوم واقع شد، چون آن چه او می گفت‌، حقیقت بود و رعایت ِ حال مردم بود. ولی آخوند های
یهودی او را به پادشاهی یهود متهم کردند. پادشاه یا والی آن منطقه وقتی او را بنا به گفته های
ملا های یهودی‌، پادشاه ِ یهود نامید‌، عیسی مسیح گفت: تو گفتی که پادشاه یهود هستم.
یعنی که من نگفتم.
ملا های یهودی او را به نام پادشاه یهود و مسیح نجات دهنده معرفی کردند، تا بتوانند او را
به عنوان پادشاه ِ یهود‌، انکار کنند و به تنگنا بکشانند.
ملایان یهودی اعدام عیسی را با باراباس عوض کردند تا از گسترش ِ عقیده های مسیح در
امان باشند. زیرا باراباس چیزی علیه آن ها نمی گفت. اقدام باراباس، علیه  ِ پادشاه روم و
تسلط او بر میهنش بود.
این کار تعویض باراباس با عیسی مسیح‌‌، از میهن پرستی و وطن دوستی یه آخوند ها و
ملا های یهودی نبود که آزادی باراباس را با به صلیب کشیده شدن ِ عیسی عوض کردند.
عیسی مسیح‌، خطری برای ِ‌ آخوند های یهودی بود ولی باراباس بر ضد ِ حاکم بود و نه
بر علیه آخوند های یهودی.
عیسی مسیح یهودی بود و برای اجرای صحیح مذهب قوم یهود تلاش می کرد و گفت که:
گمان مبرید که آمده ام تورات یا صُحف انبیاء را باطل سازم.
نیامده ام تا باطل کنم‌، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین
زایل نشود‌، همزه یا نقطه ای از تورات زایل نخواهد شد.
..
سوز
21 آبان 1391 – 11.11.2012
 
نویسنده : س. و. ز : ٩:۳٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

مسیح و درستکاری بر صلیب

مسیح و درستکاری بر صلیب
..
راستی و درستی به صلیب کشیده شد، بنام مسیح
.
مسیح به عنوان شخص، به صلیب کشیده نشد بلکه نشان و نماینده و نماد ِ راستی و درستی بود
که به صلیب کشیده شد.
عیسی مسیح، یک مذهبی و یک یهودی بود که به صداقت و رفتار ِ درست ِ مردمان توصیه می کرد.
او بساط ِ دست فروشان را که حیاط ِ معبد و پرستشگاه را به بازار تبدیل کرده بودند، بهم ریخت.
او گفت ای نادانان این جا محل ِ پرستش خداوند است نه محل خرید و فروش و کسب و کار.
کاری که بزرگان و خاخام ها یعنی ملا های یهودی و رؤسای مذهبی شان توجه نداشتند.
ریش سفیدان و معتمدان ِ یهودی که اعتباری بین مردم داشتند، اندیشه ها و مقام مسیح را
بالاتر و برتر از خود می دیدند. ملا های یهودی که از دسترنج ِ مردم ِ ساده روزگار را به خوشی و
رفاه می گذراندند، وجود مسیح را برای موقعیت خودشان خطرناک دیدند و با هم مشورت کردند
و باعث شدند مسیح به صلیب کشیده شود تا آنها از این خطر رهائی یابند.
عیسی مسیح بدان جهت کشته شد که منافع و در آمد ملایان یهودی را به خطر انداخته بود.
ملایان یهودی که بنام خدا و بنام  ِ رابط خدا، در گوشه ای راحت نشسته بودند و مردم ِ زحمت
کش کار می کردند و از در آمد ِ خود به این ملایان پول و هدیه می دادند، وجود عیسی مسیح
و گفتار های عیسی مسیح را، با مفت خوری خود و سواری بر دوش ِ مردمی ساده دل را برای
خود مشکل می دیدند.
ملایان یهودی نه برای خدا، بلکه برای خودشان، ولی بنام خدا، مردم را تحریک کردند و بر علیه
عیسی مسیح شوراندند تا عیسی را بر صلیب کشیدند و خود باز هم در عبادتگاه ها و در اصل
در آسایشگاه ها نشستند و برای همدیگر قصه تعریف کردند و برای مردم از خدا صحبت کردند.
و آنطور که می گویند، در روز جمعه ای او به صلیب کشیده شد و روحش دوشنبه مراجعت کرد.
..
سوز
21 آبان 1391 – 11.11.2012

نویسنده : س. و. ز : ٩:٠٧ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم