باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

نیاز

نیاز

 ..

ز یادم برفت آنهمه اخم و ناز

تو را چون بدیدم وجودت نیاز

مرا خوش نماید زتو هر چه هست

مدارا و امید وصلت شدم چاره ساز

..

سوز

13.05.2008  -  19:20

نویسنده : س. و. ز : ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم