باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

باران

 

باران

 .. 

در یکی از وبلاگ های پارسی زبان ،

عکسی از یک پنجره بود که از درون ، شیشه عرق کرده بود و از

بیرون قطرات باران به شیشه میخورد و به پایین سرازیر می شد ،

و از پشت شیشه ، درختان و خانه یه آنطرف حیاط بصورتی تار دیده میشد .

 .

‫چه زیباست قطرات باران که از شیشه یه پنجره به پایین سُر می خورند ‫،

یک لحظه دستم ناخود آگاه رفت طرف شیشه ، که عرق ‫آنرا پاک کنم ،

وسط راه با خنده دستم را عقب کشیدم .

این صحنه منو یاد شمال ایران می اندازه ‫ ‫و اون لهجه های شیرین شمالی ها

که کنار خیابا ن می ایستادند و می گفتند : اوتاق ، اوتاق .

و وقتی اتاق می گرفتیم ، سؤال مهربانانه یه صاحبخانه که ،

لحاف دارید ، پتو دارید یا ‫براتون بیارم ؟

وقتی وارد اتاق می شدیم ، بوی نم  ِ فرش پشمی دستباف اتاق ،

بهمون می گفت : که خوب حالا شما بشمال آمده اید .

بوی مرطوب درختان و عطر شالیزار برنج مرا تشویق می کرد

‫که نفس عمیق تر بکشم . چه احساس لطیفی بود ، لحظه های بارونی

که توی بالکن سقف دار جلوی اتاق می نشستیم و ‫چای میخورد یم . 

" میگن مرغ همسایه غازه "

ولی در واقع بوی چای صاحبخانه دل انگیز ‫تر از چایی بود که

ما با خود آورده بودیم و از نوع مرغوب و گران بود .

از مادرم پرسیدم ، مامان ، بروم و از آنها چایی بگیرم ؟ 

ولی والدین ما ‫می گفتند ، بد است که از اوون ها چایی بخواهیم ،

صبر کن خودمان الان دم می کنیم .

‫ولی خوب شوق درک مزه یه چای روستایی صاحبخانه ، بیشتر از ترس

شماتت والدین بود و با کم رویی ‫رفتم سوی خانم صاحبخانه ،

صاحبخانه که می دید پسری کوچک ، با تردید ولی برای خواستن چیزی

بسمت ‫او می رود ، خودش پرسید :

چی میخوایی " پی سر جان " با لهجه یه شیرین شمالی ......

چای صاحبخانه روی میز ، پسر دل بدریا زده ،  

‫روی صندلی کنار میز ساده ، در بالکن با نرده یه چوبی آبی رنگ ،

جلوی اتاق ، فضای سبز اطراف ، ‫بوی چایی ، طعم تلخ آن ، ‫

با دوسه تا قند همراه چایی ، صحنه را شیرین و رویایی کرده بود .

 

.

‫و واقعا ٌ ، اون نم بارون ، اون بوی گیاهان سبزو برنج که فضای دورو بر

ما را گرفته بود ، اون خنکی هوای بارونی واون چا ی روستایی می ارزید ،

‫به نگاه چپ پاپا و رفتار ناراضیانه ای که مامان نشون داد.

..

سوز

03:42  -  13.11.2008 

نویسنده : س. و. ز : ۸:۱٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم