باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

‫ایرانی

 

‫ایرانی

‫..

‫با هم زبانی صحبت می کردیم ، صحبت افتاد به اصفهان ، و من

‫از شیخ بهائی و هنر ی که او از خود بجای گذاشته است تعریف کردم

‫و بروح پاک آن بزرگ مرد درود فرستادم .

در جا ، اون هم صحبت ، زبان ‫به بدگوئی از آن بزرگ مرد باز کرد .

حرفش را قطع کردم ولی او ادامه داد .

‫گفتم آثار تاریخی از چند صد سال پیش از او بجای مانده است ، منار جنبان ،

‫کاخ چهل ستون ، مسجد شیخ لطف الله ، میدان نقش جهان ، حمام شیخ بهائی .

او می گفت : این ها همه هیچ ، او ( شیخ بهائی ) چرا فرمول حمام شیخ بهائی

‫را به مردم نداد که مردم از آن استفاده کنند ، پس او آدم خوبی نبوده ، بقییه

‫کارهایش هم بدرد نمی خورد .‫ گفتم آقا جان، تو مثل مامور بیگانگان صحبت

می کنی ‫و مانند آنان بر هرچه که برای ما و تاریخ ما افتخار هست ، یک عیبی

می گذاری ‫و از ارزش آن کم می کنی ، مگر تو ایرانی نیستی ؟

.  

‫گفت چرا من ایرانی هستم ، در ایران بدنیا آمده ام و در ایران بزرگ شده ام .

‫گفتم آقا جان ، در ایران بدنیا آمدن دلیل ایرانی بودن تو نیست ، ز یرا که از

‫افتخارات ایران به بدی یاد می کنی ، به زبان فارسی صحبت کردن تو دلیل

‫ایرانی بودن تو نیست ، ز یرا بزرگان تاریخ ایران را به کوچکی یاد می کنی .

‫ایرانی کسی است که به ایران و مفاخر آن افتخار می کند ،

از بزرگان ایران و تاریخ چند هزار ساله آن ‫به خوبی و نیکی یاد می کند .

‫اون پروفسور آرتور پوپ آمریکائی ، یک ایرانی ست که سال ها از عمر

خود را ‫در بازشناسی تاریخ ایران سپری کرده است ، و بعلت علاقه ز یادش

به ایران ‫خواست که در ایران بخاک سپرده شود . پروفسور پوپ و همسرش

" آکِرمان" در کنار ‫زاینده رود بخاک سپرده شده اند .

.  

پروفسور پوپ ، پروفسور " ریچارد فرای" و ‫پروفسور " رومن گیرشمن "

ایرانی هستند که احترام بسیار به تاریخ ‫ایران می گذاشته اند ،

نه توئی که به دانشمندان و افتخارات ایران بد می گوئی .

‫..

‫سوز

 ‫۱۳ بهمن ۱۳۸۷ - ‫ 01.02.2009

نویسنده : س. و. ز : ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

‫نیک روش

‫نیک روش

‫..

‫یکی از دوستان وبلاگی ، نوشته بود :

اگر میشه گناه کرد و جوابگو نبود ؟ چرا ما گناه نکنیم ؟

 ‫ ‫−− −−−

‫گناه بخودی خود تعریف و نمودار عمل ناپسند و نکوهیده ای است

‫که نباید انجام داد ه شود .

دوست عزیز ، اگر بچه ای از کیف پدر یا مادرش پولی بدزدد

‫باحتمال زیاد ، والدین تا مدتی متوجه نخواهند شد .

‫آیا این عمل درست است ؟ مسلم است که نه ، درست نیست.

ما ایرانی هستیم و در سابقه یه تاریخی و فرهنگی و دینی مذهبی

‫خود گنجینه ای بس گرانبها دار یم ، که سر آمد شاید همه یه ‫ ‫

آموزش های دینی و اخلاقی است که تا بحال موجود بوده است.

‫این روش و پایداری آن ، در حالی که ساده است ، بسیار هم کامل است

‫و شامل تمام مسائل و جریانات زندگی می شود ، حتی مسائل فردا ‫

‫این سه گوش نیکی ، این مثلث سه نیک ، پنجره ای بسوی نیکی هاست

 

"" ‫پندار نیک ، گفتار نیک ، کردار نیک ""

از درون آن به جهان و همه یه اعمالی که انجام می دهیم

یا انجام می دهند ‫نگاه کنید .

آن یک مقیاس و الگو برای قضاوت در مورد همه یه اعمال است .

‫درون وجود هر انسان یک شاخص قرار دارد بنام " وجدان و انصاف "

هر فرد انسان برای اعمال خود بلافاصله یک مقایسه ‫سریع

با این شاخص ‫درونی دارد .

هر شخص خودش میداند عملش تا چه اندازه درست بوده است

‫ولی شرایط موجود او را بآن وامیدارد که جور دیگری آنرا وانمود کند

و از عمل ‫زشت خود دفاع کند ، یا خجالت از اطرافیان ،

خوش خدمتی برای رئیس ، ‫فکر تأ مین فردای خانواده ،

و یا سودی که در آن کار هست و علت های دیگر .

‫ما بعنوان یک انسا ن وظیفه داریم اصول اخلاقی خود را حفظ کنیم .

‫از لقمان حکیم پرسیدند : ادب از که آموختی؟ گفت : از بی ادبان

‫ما ایرانیها در طول تاریخ نشان داده ایم

‫که به اعراب وحشی مدنیت را آموخته ایم

‫به مغول های وحشی مدنیت را آموخته ایم

‫بنابر این ، ما روش نیک خود را حفظ می کنیم اگر چه ،

‫عده ای کم ، از افراد ریا کار با نام دین و مذهب و نمایندگی یه خدا

‫قدرتی در دست دارند و آنچه می کنند بر خلاف خدا ،

‫دین ، مذهب ، اخلاق و انسانیت است.

‫..

‫سوز

 ‫۸ بهمن ۱۳۸۷ - ‫27.01.2009

نویسنده : س. و. ز : ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم