باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

خرقان- 2

 

خرقان- 2

..

من گناه ِ مردمان ، اندر جهان گردن نَهَم

تا ز ِ آتش ، درد ِ دوزخ ، جمله مردم وانَهَم

هر که تقصیر کرد در هر کجا ، بر پای ِ من

درد ِ دوزخ را نباشد ، هیچ وای جز ، های ِ من

.

بایزید از بوی ِ من مست شد صد سال پیش

او فرستادم درود وُ ، من نبودم خاک ، بیش

من خریدارم گناه ِ مردمان در یک زمان

تا نیابد هیچ کس ، هیچ دردی ، هیچ زمان

.

بت پرست وُ زاهد وُ عابد ، به دادش زندگی

زو نپرسیدش چه سان بودت سپاس ِ بندگی

میوه و گندم بداد او ، بی دریغ بر مردمان

داده روزی بیکران بر مردمان ، در هر زمان

.

زَنگی یو ، زرد وُ سپید ، جان داد ، مردم بیدریغ

در کنار رود بود ، یا خانه داشت اندر ستیغ

داده آنان را خدا جان ، پس ندارم از کمی نانش دریغ

مردمان ، دین را نپرسید ، نان دهید ، باشید شفیق

 .

زانکه او بی پُرس ِ دین جان می دهد بر مردمان

بنده اش هم بوالحسن بی پُرس ِ دین آورده نان

مستی ، از مستی به دادش یک سگی را لقمه ای

آن دگر گفت دور شو ، ازِمن چو زاهد بنده ای 

 .

زندگی آنست ، که یار دیگران باشی برای زندگی

نی چو زاهد ، یاری از مردم ، تو باشی در دعا و بندگی

زاهد اندر وَهم ، روزی یابد او ، بهر ِ دعاهایش بهشت

زاهد دائم عبادت ، خادم ِ مردم ، درآمد بهر ِ پاداش در بهشت

..

سوز

26 آذر 1389 – 17.12.2010 

نویسنده : س. و. ز : ٢:٠٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

خرقان


خَرَقان

..

خرقان، از بوالحسن، خوشنام باد

بایزید، بسطام را، خوش نام داد

این پیام ِ مهر از، شاهرود خواست

دین نپرسیدش از او، نانش رواست

 
آنکه جانی، نزد ایزد را سِزَد

هین به خوان ِ بوالحسن، نانی سِزَد

آنکه پیش ِ کردگار ، ارزد به جان

هان، به خوان ِ بوالحسن، ارزد به نان

آنکه جانش، پیش درگاه خدا مقبول بوود

بوالحسن خوانش، به نان، از بهر او مسرور بوود

..

سوز
31 فروردین 1389 - 20.04.2010 

نویسنده : س. و. ز : ٥:٢۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم