باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

خواب

خواب

..

صورتم بر روی بالش ، صورت بالش به تخت

با پتو پوشانده ایم ، ما چارتا خواب را به تخت

شد هوا روشن ، گریزد خواب از دامان ِ من

هر یکی اندر تلاش ، تا باز دارد و  ِی ، ز ِ رفت

..

سوز

26 شهریور 1390 – 17.09.2011 

نویسنده : س. و. ز : ٢:٢۸ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم

پدر

 

پدر

..

ای نوشته بوسه زن در جا ، به دستان ِ پدر

دور باشد از چنین دستان ، حال ، لبهای پسر

آن پدر ، کو تربیت را بر پسر دستور داشت

جُور پنداشت از پدر ، پس عنادش کرد ، آن پسر

..

سوز

16 بهمن 1389 – 05.02.2011

نویسنده : س. و. ز : ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

رمز بودن

رمز بودن

..

این یک سطر از شعر یغما گلرویی است :

"رمز بودن انسان مرگ جانورها بود!"

...

ولی آنچه امروز مشاهده می شود :

متاسفانه امروزه روز، رمز بودن انسان، مرگ انسانهای دیگر است.

وَ چه وحشتناک شده است این بودن.

..

سوز

۱۸ اسفند ۱۳۸۸ - 09.03.2010 

نویسنده : س. و. ز : ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

عشق 2

 

عشق 2

..

یک دوست وبلاگی نوشته بوود:

" من اندازه عشق نیستم ، چقدر کوچکم ... میدانم ".

.............

بنظر می رسد بزرگی ِ عشق ، به اندازه بزرگی ما هست.

هر چقدر عاشق ها بزرگتر و فداکاری هاشان برای عشق بیشتر است،

عشق ها هم بزرگتر هستند.

به هر کدام از عشق های بزرگ که نگاه کنیم ،

کوشش و تلاش عاشقان است که عشق ها را بزرگتر نشان میدهد.

در داستان شیرین و فرهاد ، تلاش مداوم و پی گیر فرهاد است که

عشق شیرین و فرهاد را بزرگ نشان می دهد.

امشب صدای تیشه از بیستون نیامد -- گویا بخواب "شیرین" فرهاد رفته باشد.

در داستان لیلی و مجنون ، عشق مجنون ، ادامه عاشقی اش ،

تلاش و در پی معشوق بودنش ، بزرگی عشق او را نشان میدهد

و زبانزد ِ مردم کرده و عشق او و بزرگی عشق او را جاوید ساخته است.

..

سوز

 ۱۶ امرداد ۱۳۸۸ - 07.08.2009

نویسنده : س. و. ز : ۱:۱۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم