باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

‫‫‫جهان

 ‫‫‫جهان

.‫‫.

‫سفر کردن با اندیشه و تصور چه ‫سر یع است و آسان است.

‫‫شاید بتوان گفت سر یعتر ین وسیله سفر و جابجائی همین تصور است که

‫‫در یک لحظه میلیون ها سال نوری را طی می کند. و ما را از این سر

به آنسر دنیا می برد. ‫‫با یافته های جدید امروزی، با مشاهدات عکس های

کهکشان ها و ستاره های دوور، ‫‫عمر جهان را به سیزده و اندی میلیارد

سال نوری تخمین زده اند.

‫یعنی اگر از ‫امروز با سرعت نور حرکت کنیم و در زمان به عقب برگردیم،

سیزده و اندی ‫‫سال نوری طول ‫میکشد که به *بیگ بنگ* یا انفجار بزرگ

یا شروع پیدایش جهان امروز ‫‫به رسیم.

٭نور در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر سرعت دارد٭

.‫

‫‫‫حالا آیا چقدر طول کشیده است که این همه کهکشان ها وسحابی ها و

ستاره ها بدور ‫‫نقطه یه انفجار بزرگ جمع شده اند، معلوم نیست.

.  

‫‫می گویند در اثر جمع شدن این مقدار ماده که در جهان است،

در یک نقطه، آنچنان ‫‫فشار و گرمایی بوجود آمده که باعث شده

که انفجار بزرگ پدید آمده است.

و از آنزمان ‫‫تا بحال جهان در حال گسترش است. یعنی همه یه کهکشان ها

وسحابی ها و کرات داخل ‫‫آنها، همه دارند از همدیگر دور می شوند

و باصطلاح جهان در حال انبساط و بزرگتر شدن است.

 .

‫‫با دانش امروز، مواد مختلف موجود در طبیعت را با مشخصات و

اجزای ثابت تعیین کرده اند. ‫‫یعنی هر جسمی را، هر ماده ای را تشکیل شده

از یک مرکز اتم و الکترون یا الکترون های ‫‫اطراف میدانند.

به نسبت سبکی و سنگینی مواد، پروتون و نوترون کمتر یا بیشتری دارند

‫‫و به همان تعداد هم الکترون اطراف آنها می چرخند.

.

‫‫ما همچنان در مسافربر اندیشه و تصور نشسته ایم و

بداخل اتم سفر می کنیم و آنها را بررسی می کنیم.

.

‫‫به نظر می رسد نوع پروتون، نوترون و الکترون ِ مواد مختلفی مثل: هیدرژن

و کربن و آهن ‫‫همه دارای یک جنس هستند و نباید فرقی با هم داشته باشند.

و فقط تفاوت تعداد آنهاست که خاصییت ‫‫و شرایط آنها را با هم متفاوت می کند.

‫‫آیا جنس و مشخصات پروتون با نوترون فرق می کند؟

شاید و یا باید چنین باشد.

‫‫چون نوترون سنگینی یه اتم را تشکیل می دهد ، ولی پروتون نه.

‫‫جنس بار الکتریکی ِ نوترون خنثی هست، ‫ولی پروتون مثبت است.

‫‫جنس الکترون بسیار سبک است و بار منفی دارد.

‫‫پس تا اینجا سه جور جنس مختلف داریم

‫‫.

‫‫حالا یک چهره یه چهارم هم خود را نشان می دهد و آن نیروی

‫‫جاذبه هسته اتم است.

‫‫این مجموعه سه تایی با هم یک رابطه یه کشش و گریز دارند.

‫‫در این رابطه هسته مرکزی، نیروی جاذب دارد و الکترون را

‫‫مهار کرده است و نمی گذارد از حوزه جاذبه مرکز دور شود.

   .

‫این چه نیروئی است و از چه چیزی تشکیل شده است که الکترون

‫را با آن سرعت نزدیک به سرعت نور و با وزن اندکش می تواند

‫همواره بدور خود نگهدارد و نگذارد از این مدار خارج شود.

 .

‫یک پدیده یا نیروی پنجم هم در این جا نمایان می شود و آن نیروی

‫اولیه ای است که این الکترون را بگردش وا داشته است و هم چنان به

‫گردش آن تداوم می بخشد. آن چه نیروئی هست و از کجا ادامه دارد؟

‫.

‫فرض کنید در یک چمنزار وسیع که دور و برتان هم کسی نیست، یک

‫سنگ را به یک نخ کلفت می بندید و گره می زنید که سنگ از نخ رها نشود.

‫و سر دیگر نخ را بدست می گیرید و شروع می کنید آن سنگ و نخ را بدور

‫سر خود به چرخانید. خوب حالا با تمام قدرت خود سعی می کنید این سنگ،

‫با نخ بسته به آن را دور سرتان بچرخانید. بعد از چند دقیقه خسته می شوید

‫و کم کم گردش سنگ را بدور خود آهسته می کنید و سنگ و طناب را با

‫احتیاط از حرکت باز می دارید و آنرا بزمین می گذارید.

‫در شکلی که از این گردش بیضی وار، سنگ و نخ بدور شما دیده می شود.

‫نخ رابط بین شما و سنگ را می شود نیروی جاذبه تصور کرد که مانع

‫فرار سنگ از مدار دور سرتان می شود، و همیشه آنرا در فاصله ای معین

‫(طول نخ) در اطراف شما نگهمیدارد. ( چهارم)

‫نیروی محرک چرخاننده و به سرعت رساندن آن سنگ شما بودید که بعد از

‫مدت کوتاهی انرژی تان تمام شد، ولی نیروی یه گردش دهنده یه الکترون

(سنگ) ‫میلیون ها سال است که آنرا همچنان در گردش نگاه داشته است. (پنجم)

‫اگر این نیرو برای ِ ادامه یه چرخش الکترون نبود که الکترون از مدار گردش

‫خود به سوی مرکز جذب می شد و دیگر اتمی به شکل قبلی وجود نداشت.

 .

‫این پنج پدیده و انرژی یا وضعییت را چگونه می توان توجیه کرد؟‫

− ‫در مرکز ِ اتم: پروتون ، نوترون

‫− در مدار ِ اتم: الکترون

− جاذبه مرکزی، که الکترون را دائم بطرف خود می کشاند

‫− انرژی محرک و به دَوَران آورنده یه دائم الکترون

‫.

‫چون بنیان و اجزاء تشکیل دهنده یه تمام موادی که ما می شناسیم،

‫از این یا با این پنج جنس و انرژی ساخته شده اند، می توان گفت:

‫تمام هستی که ما می شناسیم با این پنج حالت یا موضوع سرو کار دارند.

 . 

‫چه کسی می تواند با توضیحی بیشتر و ساده تر و بهتر، 

در این زمینه کمک باشد؟

‫..

‫سوز

‫۲۰ اسفند ۱۳۸۷ − 10.03.2009 ,

 ۰۵ فروردین ۱۳۸۸ − 25.03.2009 

نویسنده : س. و. ز : ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم