باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

خلیج پارس

خلیج پارس

..

این خلیج ِ پارس ، گشت از نام پارسی ها به نام

از هزاران سال ، پارسی داشت ، آنجا مقام

هست به تاریخ های یونان و روم ، اندر نوشت

آبراه ِ پارسه، الخلیج الفارسی ، تازی ، نوشت

.

کشوری نو پا که سال ِ آن کنون پنجاه نیست

ساکن ِ صحرای ِ شن ها ، آرزوی ِ تازه چیست؟

موش کوری ، با دُم شیری عداوت می کند

وهم ِ هم نامی ، رقابت ، با پدر جدّ می کند

.

رو ملخ هایت بخور ، دنبال ِ سوسمارت بُدو

در حرم اندر میان بانوان ، آقا بشو

در حَرَم خانه بُرو ، زن های مو ، مشگی بولوند

راحت ِ خود برگز ین ، نی پارسیان را حرف تُند

..

سوز

14 آذر 1389 – 05.12.2010

نویسنده : س. و. ز : ۸:٠۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

جهان خوار

 

خلیج پارس

..

فرمانده بی مسئولیت و نادان در نیروی دریائی امریکا ، در جواب اعتراض به این که

چرا به جای نام خلیج پارس نام دیگری را بکار می برید؟

گفته است آخه ما با عرب ها دوست هستیم!

..

آنها می توانند دریاهای دور و بر خودشان و ایالت های خودشان را عربی به نامند

تا دوستی شان را به عرب ها نشان بدهند. چرا از کیسه ما خرج می کنند؟

آنها می توانند چفیه عربی بر سر مجسمه آزادی به کشانند تا دل اعراب را بدست آورند.

..

وزارت خارجه امریکا باید توضیحی عذرخواهانه به اظهارات این فرمانده ی زیاده گوی

آمریکائی بدهد.

..

05.12.2010

اینهم جواب آمریکا:

------------         ----------

جهان خوار

این جهان خوار ِ بزرگی که نامش آمریکاست

از ویکی لیکسی چنین کوچک ، چنان لِنگش هواست 

بهر آزادی نمادی دارد او مشعل به دست

رأس فتنه ، در جهان باشد همی ، دستش سیا! ست*

..

سوز

15 آذر 1389 – 06.12.2010

*دستش سیا! ست :دستهایش سیاه و آلوده است.../ در دستهایش سیا CIA هست

نویسنده : س. و. ز : ۱:۱٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم