باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

رضا

 

     رضا

..

  ‫بتو ‫نامت رضا گفتند ، رضا داد ند ، رضا گردی

  ‫به مردم ، کرد نیک و گفت نیکت را، رضا گردی

  ‫ز د نیا و ز اوهامش ، رضا گشتن ، چو آسان نیست

  ‫د م آخر ، به یک د یدار و یک خواسته ، رضا گردی

 ..

 سوز

11.06.2008  --  13.06.2008

نویسنده : س. و. ز : ۳:٥٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم