باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

‫دریا چشم

‫دریا چشم

‫..

‫چو دریا بود چشمان سبز و آبی رنگ معنی دار

‫او در یکی از صندلی های سالن انتظار فرودگاه نشسته بود

‫و منتظر بود تا همه برای پرواز خوانده شوند.

‫چشمان سبز و آبی رنگ و حالتی مهربان داشت. چشمان آبی،

‫دریائی عمیق را می‌مانست، و خود در افکار خود غرق بود.

‫دریائی بود که در دریا غرق بود،

‫دریای چشم های سبز و آبی ‫در دریای افکار عمیق و دور غرق بود.

‫ولی گویا حالتی مطمئن داشت ‫که کاملاً غرق نخواهد شد،

‫و اگر آن ریسمان بسته به زمان حال را ‫بسوی خود به کشاند،

‫بلافاصله به زمان حال و به روی نیمکت خود بر خواهد گشت.

‫.

‫وسوسه یه رفتن در این دریا جذاب ‫بود،

‫او فهمید که پای‌ِ قلبم سُر خورده و دارم در این دریا فرو میروم.

گویا می دید که دارم در این دریا غرق می شوم. جلوی من را نگرفت

نگاهش را ندزدید و پس ازنگاهی کوتاه به من،

‫همچنان به نقطه ای ثابت نگاه میکرد.

در حالی که در رویای خود بود، مرا هم زیر نظر داشت، ‫

‫و ایستاد به تماشا ‫که چگونه غرق میشوم‫.

‫.

‫ترس آن بود که اگر به دریای چشمانش راه یابم،

‫این دریا چنان ‫عمیق است که مبادا در آن غرق گردم،

‫ولی تجسم این غرق ‫شدن هم زیبا بود،

‫غرق شدن در دریای‌ِ محبت چشمانش، غرق شدن

‫در لذت‌ِ پذیرفته شدن و مورد قبول واقع شدن زیباست.

‫چنین غرق شدنی ، غرق شدن در احساس اعتماد دیگری نسبت

‫بخودت است. لذت از پذیرفته شدن‌ِ تو، توسط دیگری است.

‫تبسمی که بر لب داشت و در رویا بود، نشان می‌داد که گویا

‫او هم غرق شدن ‫تو را در دریای چشمانش حس می‌کرد و از اینکه

‫در این ‫غرق شدن، تلاشی برای نجات نمی کردی و شاد بودی

‫از این حالت، راضی بودی ازین غوطه ور شدن در دریای‌ِ محبت او،

‫او هم از لذت تو و از اینکه جائی یا موقعیتی برای شاد ساختن تو

‫داشت و عرضه کرده بود، راضی بود.

‫..

سوز

‫دیترویت ۱۵ فروردین ۱۳۸۸ − 16:30 ,  04.04.2009

نویسنده : س. و. ز : ٢:٠٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

زیبا

زیبا

..

پرسیده بود آیا شما هم عاشقید ؟   

بقول شاعر :

عاشق عشقم و از هردو جهان آزادم.  

بلی ، عاشق خوبی ها ، عاشق زیبائی ها ،  

زیبائی بعنوان زیبائی ،  

زیبا بودن ِ عمل نیکو، رفتار زیبا ، کلام زیبا،  

گل خوشرنگ ، خوش فورم ، خوش بو،  

هر چیز موزون وهماهنگ زیباست ،  

از زشتی ها دلگیر میشوم ، ولی بنظر می آید  

آنها هم باید جائی خود را نشان بدهند ،

چون آنها ، زیبائی ها را بیشتر نمایان میکنند.

وقتی در جائی زلزله و یا سیل می آید و  

عده ای را محتاج کمک می کند ،  

اینها زشت است .  

و کمک های مردم تمام جهان بآنها زیباست .

افراد مختلف با کار آئی های مختلف در محل

حاضر میشوند و همه جور کمکی ارائه میشود

این زیباست . 

رفتار مهربانانه یه کمک کنندگان ،

پذیرش متشکرانه یه  کمک شوندگان ،

بدون اینکه سخن همدیگر را بفهمند ، 

با زبان اشار ه و سر ودست .

و نگاه محبت جوی ِ کمک شونده

که برق تشکر از آن جاری است . 

این روابط زیباست . 

باید زیبائی ها را پاس داشت و

برای نشر و گسترش زیبایی ها کوشید . 

..

سوز 

23:30 05.09.2008 

نویسنده : س. و. ز : ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم