باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

‫‫شباب ‫

شباب

..‫

‫‫مستی ز پی شراب کردی

رقصی به دف و رُباب کردی

سستی ز پس شباب کردی

حالی  ست ، چه عتاب کردی

‫..

سوز

05:45 03.09.2008

نویسنده : س. و. ز : ٦:٠٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم