باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

عشق

عشق 

‫شعر شاعر اول : 

‫ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیا موز 

‫کا ن سوخته را جا ن شد و آواز نیامد 

‫دیدگا ه دیگر :

‫جا ن داده یه عشق را ، بر آ واز زمان نیست

‫کا ن مرغ بر این ما تم و ، پروانه ، فغا ن است

‫گر سوز دل عشق ، تو چون شمع ، شنیدی

جاری شدن اشک ، ز سوز دل پروانه بدیدی

..‫

‫سوز

 04:47 , 05.06.2008 

نویسنده : س. و. ز : ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم