باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

گناه

  

گناه 

..

یکی از دوستان وبلاگی نوشته بود:

چقدر گناه کردم

از لذت بردن از این همه زیبایی

؟

---  ----

لذت بردن یکی از گونه های ستایش از خلقت و خالق بی همتاست.

خود خداوند وقتی انسان راخلق کرد از کار خود لذت برده‫ و گفته است:

فتبارک ال..  احسن الخالقین .

احساس گناه داشتن ، برای لذت بردن از زیبائی ها بی توجهی به خلقت

و ناشکری نسبت به خالق آنهاست.

‫آیا خداوند گل ها و پرنده های زیبا را برای چه کسی خلق کرده است.

‫همه را برای بشر آفر یده و انسان را بعنوان اشرف مخلوقات نام نهاده است.

‫و این زیبائی ها را دلیل بر بزرگی خود قرار داده است که آنها را به بینید و

‫بر سازنده یه آنها و هنرش سپاسگزار باشید.

..

سوز

 ۱۲ اسفند ۱۳۸۷   02.03.2009

نویسنده : س. و. ز : ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم