باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

‫نوروز 2

‫نوروز 2

‫..

‫به نوروز فرخنده، ایران همی زنده باد

‫به عید و سرور، شاد و پاینده باد

به جشن و خوشی، همه سال به آخر بیار 

‫سده ، مهرگان را ، به دارش همی پایدار‫

‫به هفت سین سلامت به دار ، خانه ات

‫و یزدان نگهبان ، هماره به کاشانه ات

‫ترا نیک خواهد اهورا ، به رفتار و خو

‫به پندار و گفتار نیکو ، تو هم راه جو

‫ز باستان بداری ، تو یک پاک ، دین

بدارش درونت ، پُر از مهر و  دین 

‫بیافشان تو تخمه ، به پاکیزگی

‫به سبزی یو ، آبادی ات ، چیره گی

‫زجمشید و جام جَمَش ، یاد دار

‫به فردوسی یو ، رأی او پای ، دار

‫پیام اهورا ، ز زرتشت پا کت شِنو

‫به فکر و زبان و کُنش ، نیک شو

‫..

‫سوز

 ۰۲ بهمن ۱۳۸۷ 21.02.2009 

نویسنده : س. و. ز : ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم