آذربایجانی ایرانی است نه تورک

آذربایجانی ایرانی است نه تورک

..

یکی از مردم ساده و فریب خورده در فیسبوک خود نوشته بود:

«آن خودباخته های بدبختی که غرق فرهنگ فارس ها شده اند یاد بگیرند.

علی الرغم 90 سال تحقیر و انکار نسل جدید آذربایجان با غرور فریاد می زند

من فارس نیستم تورکم من ایرانی نیستم آذربایجانی ام.

آیه الله ها, شاه چی ها, چپ ها, دیندارها, سبزها.... باید بفهمند که نسل جدید

آذربایجان در راه احقاق حقوق ملی اش یک قدم هم عقب نخواهد نشست».

..

واقعن جای تأسف است که عده ای را چنین فریب داده اند.

این کار‌، کار تجزیه طلبان است که در لباس قومیت و افتخار به قومیت خودشان،

افکار مردم را چنان منحرف می کنند که بعضی از این قوم خود را ایرانی نمی خوانند.

.

باید به اینان مثل شعار خودشان گفت:

آن خودباخته های بدبختی که غرق فرهنگ تورک ها شده اند یاد بگیرند.

آذربایجان همیشه جزوی از خاک ایران بوده و هست

و اگر آذربایجانی ها به زبان ترکی صحبت می کنند در اثر تسلط مغول ها، در زمان

چنگیز خان و تیمور خان، این زبان در آن منطقه هم‌، یعنی آذربایجان رایج شده است.

به زبان تورکی صحبت کردن آذربایجانی ها افتخار که ندارد هیچ، شاید باید شرمگین

باشند که چرا نتوانستند زبان پهلوی و فارسی خود را حفظ کنند و پدران و اجداد‌ شان

فارسی صحبت کردن را در خانه ها و در خفا و به دور از چشم مغول ها، به بچه ها یاد

ندادند و با آن ها تمرین نکردند.

.

در همین چند سال پیش عده از زبان شناسان از اروپا به آذربایجان رفته بودند و

در دهات دور از شهر ها و در بین کوه ها با پیر مردانی صحبت می کردند که

به زبان پهلوی سخن می گفتند. و دلیل از بین نرفتن زبان پهلوی در آن نقاط را

دور افتادگی و دست نخورده گی محل میدانستند.

.

حالا این فریب خورده گان بگویند آیا مردمی که در افریقا مستعمره انگلیس و

فرانسه بوده اند و حالا به زبان انگلیسی یا فرانسوی صحبت می کنند، آیا

می توانند خود را انگلیسی یا فرانسوی بخوانند؟

معلوم است که نه.

آن ها آفریقائی هائی هستند که به زبان انگلیسی یا فرانسه صحبت میکنند.

.

آیا هندی ها و پاکستانی ها که زبان رسمی شان هم انگلیسی است، می توانند

بگویند ما انگلیسی هستیم و نه هندی یا پاکستانی؟

معلوم است که نه.

.

آذربایجانی ها هم به همین شکل و با همین شرایط، ایرانی هائی هستند

که به زبان تورکی صحبت می کنند ولی تورک نیستند.

آن آدم نادان که می گوید من آذربایجانی هستم و ایرانی نیستم، خودش هم

نمی فهمد که چه می گوید.

در اثر تلقین های بیگانگان و خائن های وطن ستیز‌، حقوق ملی خود را، جدا

از ایران می دانند یا می خواهند.

..

سوز

20 اسفند 1391 – 10.03.2013 

/ 1 نظر / 36 بازدید

چرا دروغ مایه طنز است؟ http://iranianislam.persianblog.ir/post/7