شراب

شراب

..

بده سرخین شرابی‌، چون لب ِ یار

کزآن نوشم‌، کُنم غم ها همه خوار

وزآن کوچک کُنم غم های بسیار

لب ِ یارم ز ِ سر‌، هوشم رباید

لب ِ جام باشدم همیار‌، و غم خوار

..

سوز

10 شهریور 1391 – 31.08.2012 

/ 0 نظر / 26 بازدید