سوز 2

سوز 2

..

سوز، را در سوز و ساز ِ عاشقی، لب تشنه دیدم مدتی

گلرخی لاله لب و جامی ز ِ می، نه، جای دنج و خلوتی

گر، مهیا شد زمان وُ، گلرخش آمد به گرمی در کنار

باشدا از رنج ِ دوران بر کنار وُ، از زبان ِ یاوه گویان راحتی

..

سوز

21 امرداد 1392 – 12.08.2013

 

/ 0 نظر / 3 بازدید