عاشق ، چو نیلوفر

عاشق ، چو نیلوفر

..

دوست دارم همچون گل ِ نیلوفر

که به دور تنه و شاخه های یک درخت می پیچد ،

تمام ِ وجودت را در آغوشم بگیرم و لمس کنم .

اندامت چون تنه یه درخت و بازوانت چون شاخه ها ،

آنگاه گل های شادی و رضایتم ، فراوان ،

از بالا تا پائین نمایان خواهند بود .

و با گذر هر نسیمی ، تائید وار ،

این شادی را نشان خواهند داد.

..

سوز

دوم بهمن 1390 – 22.01.2012

/ 0 نظر / 22 بازدید