1+1=1

1+1=1 

..

بنظرم رسید یک با‌ضافه یه یک با ضافه یه دو میشو‌د مساو‌ی یک

مثل: یک دهان با یک بینی با دو گوش با دو چشم مساوی یک سر

یک سر با یک گردن با دودست با دو پا مساوی یک آدم

میلیون ها آدم با میلیون ها متر زمین مساوی یک کشور

چندین وزیر با یک نخست وزیر میشود مساوی یه یک دولت

اصولا و کوچکترین چیزها :

یک الکترون با یک پروتون با یک نوترون باضافه یه نیروی یه

جاذبه بین مرکز و الکترون اطرافش میشود مساوی یک اتم.

و شاید بتوان گفت که :

اصلا یک به تنهایی و بعنوان یک وجود ندارد ،

یا تا بحال بشر چیزی بعنوان یک و بمعنای یک را نشناخته

و با آن آشنا نشده است که فقط یک باشد.

آیا الکترون به تنهایی وجود دارد ، آیا یک نوترون و یک پروتون

به تنهایی وجود دارد ؟ اگر نه چرا ؟

آیا چیزی هست که الکترون یا نوترون و پروتون از آن ساخته

شده است ؟ و اگر بله ، جنس آن از چیست؟

چه چیزی نیروی یه اولیه را به الکترون داده که با سرعتی

نزدیک به سرعت نور دور پروتون و نوترون بچرخد ؟ و چه

نیرو‌ یی این جاذبه را دارد که ، آن نیروی یه جنبشی و

فرار از مرکز ‫‫الکترون را خنثی کند

و هم چنان الکترون را دور مدار خودش نگهدارد ؟

،، یک ،، یک چیزی هست !! ؟؟

..

‫‫سوز

17.12.2006 - 23.08.2008


/ 0 نظر / 48 بازدید