جلوگیری از اعدام محیط بان وظیفه شناس

جلوگیری از اعدام محیط بان وظیفه شناس

..

به گزارش زیست بوم، حدود ۱۳۰ محیط بان و جنگل بان در طول سال های پس از

پیروزی انقلاب اسلامی و در حین انجام وظیفه جان شان را از دست داده و به شهادت

رسیده اند؛ اغلب آنها در درگیری مستقیم با متخلفان و عامدا کشته شده اند.  

«جامعه دامپزشکان ایران - چهار شنبه 11 بهمن 1391»

-- http://www.iranva.ir/content/detail_3683.html --

..

آیا تا بحال برای بزرگداشت یا قدر دانی برای حدود ۱۳۰ محیط بان و جنگل بان که

در ضمن کار محیط بانی و انجام وظیفه کشته شده اند‌، اقدامی شده است؟

وظیفه ای که محیط بان دارد حفاظت از جنگل و حیوانات ِ مورد شکار است.

و برای همین محیط بان ها جواز حمل اسلحه و اسلحه دارند.

اگر چند شکارچی بصورت غیر مجاز و یا در فصل غیر مجاز به شکار می روند و

به اخطار های شکاربان و نوشته هائی که در مسیر راه قرار دارد‌، توجه نمی کنند‌،

و یا شکاربان را تهدید می کنند که اگر نگذارد شکار کنند‌، خود او را شکار خواهند کرد‌،

وظیفه ای که این شکاربان دارد‌، استفاده از سلاح خود خواهد بود. به او برای انجام

وظیفه اش اسلحه داده اند و اگر او یکنفر تنها‌، در مقابل چند شکارچی باشد‌، غیر از

استفاده از اسلحه که دولت به او داده است چه می تواند بکند؟

اگر یک شکارچی یه غیر مجاز‌، زخمی و یا کشته شده است که

نباید شکار بان را اعدام کرد.

شکارچی خلاف کرده است و باید جریمه شود.

شکاربان وظیفه اش را انجام داده است. اگر به او مدال نمی دهید و او را

تشویق نمی کنید لااقل توبیخ و جریمه اش نکنید.

محکوم به اعدام شدن شکاربان ناعادلانه ترین شکل قضاوت است.

..

سوز

12 بهمن 1391 – 31.01.2013 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید