ساحل و دریا

ساحل و دریا

..

به کشتی چون نظر کردم به ساحل های دریا

ز ِ گرما، پیرهن بیرون ز ِ تن کردم، چو غم ها

به یادم آمد از چمخاله وُ فامیل، که آن جا هم شنا بود

به بندر انزلی، دریا خزر با ساحلش، رفته ستم ها

..

سوز

5- اسفند 1393 – 24.02.2015 

 
/ 0 نظر / 22 بازدید