‫‫میزان رأی ملت است

‫ ‫

‫‫میزان رأی ملت است

..

‫این شعار از اول توسط آیت ال... خمینی گفته شده است و

‫بقیه حکومتی های اسلامی هم آنرا تکرار می کنند،

‫آیا این فقط در زمانی ‫است که به نفع منظور آنها باشد؟

‫اگر رأی ملت برای آنان نباشد، دیگر چرا  ملت می شوند

‫اوباش و اراذل...

‫و بخاطر رأی شان کتک می خورند و باتوم جواب آنها است؟

‫این روش انسانی نیست و اجتماع و مردم آنرا قبول نمی کنند.

‫اگر شما نمایندگان مردم هستید، به میل و نظر مردم رفتار کنید.

..

سوز

٢٧ خرداد ١٣٨٨ - 17.06.2009

/ 2 نظر / 4 بازدید
میثم کربلائی

اندیشیدن همانند دیدن نیست ، زیرا گاهی چشم ها دروغ می نمایند اما آن کس که از عقل نصیحت خواهد به او خیانت نمی کند . امام علی علیه السلام

☻ مـُری ☻

با درود سعید عزیز . .. سه محمود بر خاک ما تاختند به تخریب این ملک پرداختند یکی بود از غزنه ترکی عجیب که داد او خدای سخن را فریب دوم بود محمود افغان تبار که سرها برید و کردش منار سوم محمود نامی از گرمسار که از حرف و کارش شدم شرمسار .. . اینم برای این مردک بی چاک و دهنی که میلیونها هموطن غیور ما رو خس و خاشاک مینامد[ناراحت] . .. آن خس وخاشاک تویی دشمن این خاک تویی شور من‌ام ، نور من‌ام عاشق رنجور من‌ام زور تویی ، کور تویی هالۀ بی‌ نور تویی دلیر بی‌باک من‌ام مالک این خاک من‌ام ............................................ من ام = جوانان حق طلب ایران زمین سبز باشی و مانا [خداحافظ]