شب یلدا – 2

شب یلدا – 2

..

یلدا که دراز ترین ِ شب ها باشد

گر ساقی و ساز و می، کنارش باشد

هر ساعت ِ آن چو لحظه ای می گذرد

گر شاد گذشت، زمان آن کم باشد

..

سوز

27 آذر 1393 – 18.12.2014

/ 0 نظر / 3 بازدید