مقام زن

مقام زن

تقدیم به زنان به مناسبت روز جهانی زن

مقام زن

..

افراد کمی، ز ِ نام ِ زن‌، ترس دارند

هر جا که زن است‌، برآن حصار می دارند

در بطن ِ زنی، وجودشان پا به گرفت

با چنگ و دهان‌، به سینه دست می دارند

 

با دست ِ زنان، خوراک آمد به دهان

در بچه گی است‌، قدم قدم‌، دست ِ زنان

با عشق ِ زنان، تلاش دارند شب و روز

تا با نگهی‌، قرار گیرد‌، تن و جان

 

بر راحتی یو‌، رفت و شدی بی پروا

چون خانه یه خاله گفته بودی آقا

با همسر ِ خود که در تلاش است شب و روز

آسوده و امن‌، بخوان نشستی آقا

 

چون مادر ِ ماست‌، مقام ِ زن، بالا هست

چون دختر ِ ما، مادری از فردا هست

چون خواهر ِ ما‌، عمه شدی بر فرزند

از هر دو طرف‌، محبتی والا هست

 

بر نصف ِ جهان‌، جسم ِ زنان جای گرفت

آن نصف ِ دگر‌، ز ِ قلب ِ مردان بگرفت

گر‌‌، دو نیمه از نصف ِ جهان جمع کنی

بینی که زن است که کل ِ دنیا بگرفت

..

سوز

18.اسفند 1391 - 08.03.2013 

/ 1 نظر / 34 بازدید

چرا دروغ مایه طنز است؟ http://iranianislam.persianblog.ir/post/7