بهشت یا جهنم

بهشت یا جهنم

..

زندگی در جمع ِ یاران و رفیقان خوش تر است

هم نوائی، با زبان ِ هم زبانان خوش تر است

رفتنی، سوی ِ بهشت، اندر خیال ِ عابدان

بی کتک، یا زور ِ ملّا و بسیجی، خوش تر است

گر، که در آنجا، عرب باشد زبان، در گفتگو

در جهنم، آتش ِ سوزان، صدای هم زبانم خوش تر است

..

سوز

7 مهر 1392 – 29.09.2013

 

/ 0 نظر / 34 بازدید