نگاه محبت

نگاه ِ محبت

..

آن نگاه پُر ز ِ محبت و ساده و تمیز

وآن خنده بر لب و دست ِ محبت به زیر ِ میز

حیران نموده قلب و، دهان ز ِ شوق مانده باز

عزیز بوده ای جانا و بیشتر شدی عزیز

..

سوز

16 اردیبهشت 1393 – 06.05.2014 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید