مفید بودن

مفید بودن

..

در وبلاگی نوشته بود....

زیبای غمگین ... قسمت ۳

راه چاره اش  جز خودکشی  برای زیبای غمگین چه میتواند باشد.

------          -------

.... راه چاره ای بنام خود کشی اندیشیده ای ؟؟  

اگر به اینجا رسیده ای که حاضر شده ای از خودت بگذ ری ،

که وجودت ، بودنت ، برای خودت اهمییت ندارد . بدان که

بودن تو ، برای خیلی های دیگر با اهمییت است .

بودن تو ، برای آنها ، امید است ، زندگی است .

تو با بودنت و انجام کارهایی برای دیگران ، می توانی مفید باشی .

این جسم ، این روح ، که چندین سال زحمت پدر و مادر باینجایش

رسانده است ، با ارزش است ، تو با دیدن ناملایمات و رنجش زندگی

نمی بایست آن همه ارزش را نابود کنی .

خودت را در بست ، در خدمت برای دیگران قرار بده ،  

تو دیگر نیستی ، یا برای خودت نیستی .

برای کم کردن مشکلات دیگری تلاش کن....

از نظافت و رو براه کردن خانه ای که شاید مادر ندارد ، تا

کمک و همراهی به پیرمردی ، پیرزنی که هم صحبت میخواهد

و یا کمک برای انجام کارهای روزانه اش لازم دارد.

چنین می توانی خود را و رنجش و ناملایمات زندگی خود را ،

در خدمت بدیگران فراموش کنی ، و می بینی ، احساس 

قدردانی و تشکر آنها چه به زبان و چه با نگاه و حرکاتشان ،

امیدی و مفهومی زیبا به ادامه یه زندگی ات می دهد .

..

سوز

16:40 07.17.2008 

/ 1 نظر / 2 بازدید
حاج علی

سلام عیدتون مبارک ، او همه جا هست ولی با ذره ای از او تو را می طلبم ، قدر من همین کوچکی هست .....