راز‫

 

راز

—-

حافظا باز بگو ، با من از این راز بگو

حافظ طناز بگو ، حافظ ْ‌ دل باز‌ ْ بگو

‌(‌ چشمِ‌‌ دل باز، دلباز، دلباخته )

فاش بگو ، باز بگو ، نغمه ی غمّاز بگو

وقتِ سحر ، آبِ حیات ، چیست در آن راز بگو

پهن شده سفره ی دل ، همدل من ساز ، بگو

سّر ِ نهان ، غنچه ی لعل ِ لبِ آن ناز بگو

مرغ‌ ِ حق و ، کوک شدن باز به آن ساز، بگو

هوی‌ ِ شباهنگ و شب و ظلمت‌ و پرواز بگو

شآه پر ِ ، پرّ ه ی پندار ، به پرواز بگو

آن توان را که دهت ، اوج به پرواز بگو (میدهَدَت)

سَسَل این نکته بر او ، همچو نیاز است بگو

بَر او پرده کشیده ، بَرَ ت ، از دیر چو باز است بگو

.. 

‫ نام = سَسَل 

یکشنبه ۲۴.۰۲.۲۰۰۸ − ۰۱،۵۷ -  ساعت  ۰۳،۰۳

 24.02.2008 

     ----------            -----------‫

گاهی فکر میکردم این شاعر های بسیار بزرگ و مهم ما ، چرا در تمام عمر فقط همین

دیوان شعر را گفته اند ، یا سعدی یه باین عظمت و بزرگی که اشعارش حکیمانه و

ضرب المثل وار ، روزانه در میان ‫مردم ما استفاده میشود ، فقط دو تا کتاب نوشته ،

یا حافظ با اشعار بدین زیبایی و پر معنا فقط یک ‫ کتاب دارد و فردوسی با چنین

سروده هایه حکیمانه و محکم و حماسی یه شور انگیز ، در طول سی سال ، 

فقط یک کتاب نوشته دارد‫. ولی وقتی خودم خواستم احساسی را که در من می جوشید

و حالت رقصی ، ‫ترانه ای ، و لطیفی که ، از جمله ای یا موضوعی در ذهنم مجسم

شده بود را ، بنویسم و روی کاغذ بیاورم ،‫ ‫دیدم ، این نه به آنست که تو پند ا شته ای .

طبعی روان میخواهد و چشم درو نی یه جویان ، که در بایگانی های ذهن ‫بگردد

و اندیشه کند تا کد امین لغت را در بر ، چی ، بنشاند . حالتی ترّ نمی میخواهد ،

مانند نت موسیقی ، که  جمله ات را به چه سان ، حالت مو ز و ن بخشد ،

جمله ات خوب ولی نامو زو ن ، جمله مو زون ولی نا مفهوم .

‫دیدم به این سادگی ها هم نیست ، که کنار گود به نشینی و به تو گودی ها بگی ،

لنگش کن . اون که تو گود هست و دارد زور میزند ، خودش هم میفهمد که اگر چه بکند ،

چه خواهد شد ، ولی اون توان لازم و شرایط انجام عمل ، میسر نیست.

‫چهار تا سطر ریتمیک نوشتن ، یکساعت فقط وقت می برد ، اون هم ‫یکساعتی

که باید شرایطش مهییا باشد ، دور و برت کسی ، به چیزی قرقر نکند ‫، بچه ات ازت ،

چیزی نخواد ، یا صد ا ی موز یکش که ازش چیزی نمیفهمی ‫مانع تو نشود که بتو انی

فکر کنی و یا چند تا چیز دیگر ...

‫اما وقتی میخواستم شعر حماسی ، مثل فردوسی بگم واقعاً دو سه برابر

این یکی شعر ها وقت میخوهد.

‫روحشان شاد ، ‫حافظ ، سعدی ، فردوسی ، نظامی ، رودکی ، مولوی ،

و دانشمندا ن ، ابو علی سینا ، خیام ، ‫بیرونی ، خوارزمی و همه آنانکه

به بشریت خدمت کردند.

آنها راهنمایان تابناک علم و ادب و تاریخ مردم هستند.

..

 24.02.2008   -- 03:18     
/ 0 نظر / 16 بازدید