توجیه

توجیه

..

کار توجیه کردن ها بجائی رسیده است که، تیر خلاص زن را، باید آدم خوبی بدانیم.

چون او نمی گذارد آنکه تیر باران شده است بیشتر درد بِکشد

و محکوم به اعدام را زودتر، از درد کشیدن رها می کند.

..

سوز

31 امرداد 1392 – 22.08.2013

/ 0 نظر / 26 بازدید