سیمین و وطن

سیمین و وطن

..

سیمین، شیر زنی ز ِ بهبهان‌، آمد‌ بآز

شعرش چو خودش‌، عیان بدارد صد ناز

با شعر وطن‌، به مردمان داد پیام

در ساخت وطن‌،‌ تلاش همی باید باز

..
سوز

11 مهر 1391 – 02.10.2012

/ 0 نظر / 26 بازدید